fredag 22 oktober 2010

Hur använder jag kortkommando?

Tangentbordskommandon möjliggör ett snabbare arbetssätt med datorn. Genom att använda kortkommandona kan du t.ex. byta mellan dina öppna program, snabbt komma åt ett dokument som finns sparat på skrivbordet eller hoppa direkt till menyn.

Några exempel:

 • ALT+TAB: byt mellan öppna program ((håll ned ALT-tangenten och tryck på TAB-tangenten för visa alla öppna program och sedan tryck igen TAB för att byta mellan varje fönster/program)
 • F5: Det aktuella fönstret uppdateras (t.ex. ladda om en sida i Internet Explorer eller Firefox, vissa sidor som nyhetssajter laddas om automatiskt)
 • CTRL+Z: Ångra det senaste kommandot
 • CTRL+Y: Gör om. Gäller också om du vill ångra det du har ångrat.
 • CTRL+A: Markera alla objekt i det aktuella fönstret (detta gäller både i de olika programmen, t.ex. i Word markerar CTRL+A hela texten, samt i användning av Explorer där CTRL+A markerar alla filer i det öppna fönstret)
 • CTRL+X: Klipp ut (text eller filer)
 • CTRL+C: Kopiera (text eller filer)
 • CTRL+V: Klistra in (text eller filer)
 • Windows-logotypen+M: Minimera alla fönster.
 • Windows-logotypen+D: Alla öppna fönster minimeras och skrivbordet visas.
Andra möjliga tangentbordskommandon:
 • Så kopierar du en fil: Håll CTRL-tangenten nedtryckt medan du drar filen till en annan mapp. Om du vill kopiera en fil till en annan enhet på datorn, t.ex. ett USB-minne, behöver du bara dra filen, filen kopieras automatiskt i detta fall.
 • För att nå menyn i de olika Office programmen (utan att använda musen), tryck ALT och sedan bokstaven i menyn som är understruken, t.ex. i Word ALT + A för att välja menypunkten Arkiv, sedan tryck M för att väljer Spara som.
Lycka till!


Den här artikeln har tidigare publicerats på Dagens Juridik

Inga kommentarer: