fredag 5 oktober 2012

Svenska rättskällor och juridisk informationssökning

Här kommer en översikt över svenska rättskällor. Videon är främst tänkt för studenter på kursen Juridisk informationssökning som är en delmoment av Juridiska introduktionskursen (JIKen) på Stockholms universitet. Syftet med videon är att ge en grundförståelse av vilka svenska rättskällor som finns och hur de hänger ihop.

Videon är tänkt att spelas i samband med läsning av boken Finna rätt - Juristens källmaterial och arbetsmetoder, av Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep, Norstedts Juridik, 2012. Det är av ytterst vikt att studenter lär sig att förstå rättskällorna och informationssökning tidigt under studierna.torsdag 16 februari 2012

Twitter via RSS

Mycket information når oss i dag via andra kanaler än e-post, t.ex. Twitter, bloggar, LinkedIn, andra sociala nätverk. Ibland vill man dock få nyheterna på ett enda ställe och inte byter program hela tiden. Bloggar kan jag abonnera på genom RSS, men hur kan jag få Twitter i mitt e-post program?

HUR
Det finns två möjligheter att få uppdateringar till ett visst Twitter konto i ditt e-post program:

1 Abonnera i Outlook

Öppna e-post programmet, i vårt fall Outlook, och scrolla längst ner till RSS-feeds mappen.


Högerklick på RSS-feeds.


Välj Lägg till en ny RSS-feed och skriv in (kopiera/klistra) adressen till Twitter kontot på följande sätt:
http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name={USERNAME}.  

Flödet till Stiftelsen för rättsinformations Twitter konto, t.ex., finns på http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=rattsinfo
Bekräfta 


Nu kommer alla nya tweets dyker upp i Outlook i fortsättning!


2 Abonnera direkt (sällan möjligt)

Klick på en RSS länk till Twitter flödet (inte vanligt). OBS: knappen brukar inte finns på Twitter sidor!


När du klickar på länken RSS öppnas RSS läsaren i Internet Explorer.Klick på Prenumerera på denna feed. Outlook öppnas och flödet läggs till i RSS mappen.


RSS länken brukar fungera i de flesta fallen/programmen. Om inte hör gärna av dig!
Lycka till!

fredag 16 september 2011

Använd gamla hjul i stället för att uppfinna de

Det förekommer att jurister återanvänder tidigare sammanställda promemorior eller avtal i ett nytt ärende. Juristfirman har kanske även ett knowledge management system som innehåller mallar för avtal och andra juridiska dokument. Hur kan man i så fall anpassa mallen till det nya ärendet? Sök och ersätt heter lösningen.

HUR

Gå till Start verktygsfältet och välj Sök – Ersätt eller tryck CTRL + H. Ett fönster öppnas där du kan skriva in de orden du vill byta ut och de orden du vill ersätta de med.

Windows Word Sök

Funktionen letar efter precis de tecken du skriva in, så felstavningar beaktas inte. Om man vill vara noggrann, kan man klicka på Sök nästa och sedan Ersätt och går genom alla meningar där orden förekommer. Om man är säkert att klientnamnet eller en hänvisning skrivits på samma sätt i hela dokumentet, kan man klicka på Ersätt alla.

Windows Word Sök Ersätt

 

Sök-Ersätt formateringar

I det avancerade läge (klicka på Mer), kan man även ersätta typsnitt, stycketecken, radbrytningar och mycket mer. Denna funktion är mycket användbart när man kopierar-klistrar text från t.ex. ett pdf dokument och få med för många stycketecken. I så fall kan man t.ex. skriva in i Sök fältet

^p^p

och i Ersätt fältet

^p

då ersätter man två stycketecken med ett. Om man är säkert att det inte behövs stycketecken alls i texten som man har markerat, kan man i stället skriva ett mellanslag (dvs trycka en gång på mellanslag på tangentbordet) i Ersätt fältet.

 

Lycka till!

Den här artikeln har tidigare publicerats på Dagens Juridik

 

torsdag 15 september 2011

massor, massor och mer ....

I dag testar jag ett IT tips genom ett screencast video (nedan). Jag visar hur man kan skicka samma brev till flera olika personer, med Word. Massutskick, here we come.

 

Hör gärna av er med kommentarer eller frågor nedan!
Lycka till!

onsdag 7 september 2011

Låt datorn skriver åt dig

Trots människornas kreativitet brukar vi använda oss av samma ord i stor utsträckning, och kanske även felstavar vissa ord väldigt ofta. Bortsett från Autotext och autokorrigering i Word finns det nu program som möjliggör olika mallar för textbitar som datorn (eller iPhone/iPad) sedan skriver färdig åt dig.

VAD
Programmet som rekommenderas heter TextExpander (för Mac or för Windows) och fungerar i alla program, inte bara Word, utan e-post programmet (Mail, Outlook, etc), PowerPoint, Excel, osv. iPad och iPhone versionen heter TextExpander touch och fungerar för många iOS apps.

HUR
Du lägger in ett kortkommande för ett visst ord, t.ex. kkkmt för knowledge management, och datorn ersätter bokstäverna med hela textsträngen. Du kan även infoga datum, vanliga felstavningar (t.ex. "hälsning" ersätter "häslning"), din adress, hela din signatur eller vanliga texter som:

Hej!

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart som möjligt!

Med vänliga hälsningar
Susanne Frühstück
iinek @ law and informatics

e-post: susanne.fruhstuck@gmail.com
Mobiltelefon: 01-234 566


TIPS
Viktigt är att kortkommandon inte utgörs av vanlig förekommande ord, eftersom kortkommandot alltid ersätts med textmallen. Oftast finns ingen gräns för hur många mallar eller ord man får lägga till. Du kan även ha med viss formatering eller infoga bilder automatiskt.


MER INFORMATION
Här finns en video hur man använder TextExpander för Windows, och här förklarar SmileOnMyMac hur man använder TextExpander för Mac. Videoinstruktioner för TextExpander för iPhone/iPad finns här.

 

 

 

 

 

torsdag 24 februari 2011

RSS eller hur man slipper nyhetsbrev och ändå kan läsa nyheter

Har du några webbsidor som du brukar besöka då och då, kanske Dagens Nyheter eller Domstolsverkets hemsida för att kolla nya beslut och avgöranden? I stället för att besöka varje webbsida för sig, finns det ett enklare sätt att hålla koll på flera ställen samtidigt. Tekniken kallas RSS (Really Simple Syndication) och gör det möjligt att via ett eget program, en webbtjänst eller direkt i webbläsaren eller e-post programmet läser nyheter och uppdateringar utan att surfa runt på flera olika sidor.

RSS är ett utmärkt alternativ till nyhetsbrev via mejl. I stället för att få massor av mejl i inboxen, sparar du nyheterna på ett eget ställe och läser de när du har tid och inte när du ska jobba med mejlen.

Hur börjar jag?

Beroende på hur du föredrar att jobba, kan du antingen

 • använda ditt Google konto för att abonnera på olika RSS flöden

För att abonnera på RSS flöden, besök webbsidan du vill ha uppdaterad information ifrån, leta efter RSS symbolen och klicka på den. Inte alla webbsidor erbjuder denna möjlighet än, men de blir fler och fler varje dag.


Ett urval av svenska myndigheter som använder sig av RSS

 

Avancerad tips om du vill använda flera olika verktyg.

Om du föredrar att läsa RSS flöden i datorn eller telefonen direkt, och vill också kunna byta mellan de utan att behöva läsa samma artikel två gånger, erbjuder flera program möjligheten att synca alla dina RSS flöden. På så sätt kan du läsa dina nyhetsartiklar eller blogginlägg på din iPad på morgonen, fortsätter läsa i webbläsaren på jobbet under dagen, och kolla lite på din telefon på vägen hem. Eftersom de flesta program använder sig av GoogleReader krävs det ett Google konto för att kunna syncronisera alla feeds.

 

 

fredag 18 februari 2011

Markera mera

Att skriva texter i Word ingår i det dagliga arbetet av en jurist. Ändringarna och formateringen görs oftast när första utkastet är klar. För att ändra och formatera enstaka ord, meningar eller stycken, måste dessa först markeras. Bortsett från att dra muspekaren över den önskade texten kan detta göras väldigt enkelt och effektivt på följande sätt:

Markera med musen

 • Markera ett ord - Dubbelklicka i ordet
 • Markera en mening - Håll [Ctrl] nedtryckt och klicka i meningen
 • Markera ett stycke - Trippelklicka i stycket
 • Markera lodrätt - Håll [Alt] nedtryckt och dra uppåt eller nedåt tills du markerat önskat område
 • Markera områden som inte ligger bredvid varandra - Gör en markering, håll ner [Ctrl] och gör en ny markering någon annanstans i dokumentet

Markera från tangentbordet

 • Håll [Skift] nedtryckt och tryck [->] för att markera ett tecken åt höger.
 • Håll [Skift] nedtryckt och tryck [End] för att markera till slutet av raden.
 • Håll [Skift] nedtryckt och tryck [Ctrl]+[Home] för att markera till början av dokumentet.
 • Markera hela dokumentet från tangentbordet: Tryck [Ctrl]+[A]

Markera från markeringsfältet

(Markeringsfältet är det fält som ligger till vänster om texten i ett dokument. Du ser att du placerat muspekaren i markeringsfältet när den pekar åt höger istället för åt vänster.)

 • Markera en rad - Peka till vänster om den rad du vill markera och klicka
 • Markera flera rader - Peka till vänster om den första raden du vill markera, håll ned musknappen och dra nedåt eller uppåt så långt du vill markera
 • Markera ett stycke - Peka till vänster om stycket du vill markera och dubbelklicka
 • Markera dokumentet - Peka var som helst i markeringsfältet och trippelklicka

Extra tip

När du drar en markering över flera ord, markeras hela de följande orden allteftersom du drar muspekaren över dem. Genom att hålla ner [Alt] kan du markera tecken för tecken i de följande orden. Med [Alt] nedtryckt kan du även markera lodrätt i en text. Vill du ta bort automatisk markering av hela ord, gör du så här: Välj meny Verktyg / Alternativ och visa fliken Redigering. Avmarkera kryssrutan Automatisk markering av hela ord och välj OK.

 

Lycka till!