fredag 18 februari 2011

Markera mera

Att skriva texter i Word ingår i det dagliga arbetet av en jurist. Ändringarna och formateringen görs oftast när första utkastet är klar. För att ändra och formatera enstaka ord, meningar eller stycken, måste dessa först markeras. Bortsett från att dra muspekaren över den önskade texten kan detta göras väldigt enkelt och effektivt på följande sätt:

Markera med musen

 • Markera ett ord - Dubbelklicka i ordet
 • Markera en mening - Håll [Ctrl] nedtryckt och klicka i meningen
 • Markera ett stycke - Trippelklicka i stycket
 • Markera lodrätt - Håll [Alt] nedtryckt och dra uppåt eller nedåt tills du markerat önskat område
 • Markera områden som inte ligger bredvid varandra - Gör en markering, håll ner [Ctrl] och gör en ny markering någon annanstans i dokumentet

Markera från tangentbordet

 • Håll [Skift] nedtryckt och tryck [->] för att markera ett tecken åt höger.
 • Håll [Skift] nedtryckt och tryck [End] för att markera till slutet av raden.
 • Håll [Skift] nedtryckt och tryck [Ctrl]+[Home] för att markera till början av dokumentet.
 • Markera hela dokumentet från tangentbordet: Tryck [Ctrl]+[A]

Markera från markeringsfältet

(Markeringsfältet är det fält som ligger till vänster om texten i ett dokument. Du ser att du placerat muspekaren i markeringsfältet när den pekar åt höger istället för åt vänster.)

 • Markera en rad - Peka till vänster om den rad du vill markera och klicka
 • Markera flera rader - Peka till vänster om den första raden du vill markera, håll ned musknappen och dra nedåt eller uppåt så långt du vill markera
 • Markera ett stycke - Peka till vänster om stycket du vill markera och dubbelklicka
 • Markera dokumentet - Peka var som helst i markeringsfältet och trippelklicka

Extra tip

När du drar en markering över flera ord, markeras hela de följande orden allteftersom du drar muspekaren över dem. Genom att hålla ner [Alt] kan du markera tecken för tecken i de följande orden. Med [Alt] nedtryckt kan du även markera lodrätt i en text. Vill du ta bort automatisk markering av hela ord, gör du så här: Välj meny Verktyg / Alternativ och visa fliken Redigering. Avmarkera kryssrutan Automatisk markering av hela ord och välj OK.

 

Lycka till!

 

Inga kommentarer: