torsdag 16 februari 2012

Twitter via RSS

Mycket information når oss i dag via andra kanaler än e-post, t.ex. Twitter, bloggar, LinkedIn, andra sociala nätverk. Ibland vill man dock få nyheterna på ett enda ställe och inte byter program hela tiden. Bloggar kan jag abonnera på genom RSS, men hur kan jag få Twitter i mitt e-post program?

HUR
Det finns två möjligheter att få uppdateringar till ett visst Twitter konto i ditt e-post program:

1 Abonnera i Outlook

Öppna e-post programmet, i vårt fall Outlook, och scrolla längst ner till RSS-feeds mappen.


Högerklick på RSS-feeds.


Välj Lägg till en ny RSS-feed och skriv in (kopiera/klistra) adressen till Twitter kontot på följande sätt:
http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name={USERNAME}.  

Flödet till Stiftelsen för rättsinformations Twitter konto, t.ex., finns på http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=rattsinfo
Bekräfta 


Nu kommer alla nya tweets dyker upp i Outlook i fortsättning!


2 Abonnera direkt (sällan möjligt)

Klick på en RSS länk till Twitter flödet (inte vanligt). OBS: knappen brukar inte finns på Twitter sidor!


När du klickar på länken RSS öppnas RSS läsaren i Internet Explorer.Klick på Prenumerera på denna feed. Outlook öppnas och flödet läggs till i RSS mappen.


RSS länken brukar fungera i de flesta fallen/programmen. Om inte hör gärna av dig!
Lycka till!

Inga kommentarer: