fredag 16 september 2011

Använd gamla hjul i stället för att uppfinna de

Det förekommer att jurister återanvänder tidigare sammanställda promemorior eller avtal i ett nytt ärende. Juristfirman har kanske även ett knowledge management system som innehåller mallar för avtal och andra juridiska dokument. Hur kan man i så fall anpassa mallen till det nya ärendet? Sök och ersätt heter lösningen.

HUR

Gå till Start verktygsfältet och välj Sök – Ersätt eller tryck CTRL + H. Ett fönster öppnas där du kan skriva in de orden du vill byta ut och de orden du vill ersätta de med.

Windows Word Sök

Funktionen letar efter precis de tecken du skriva in, så felstavningar beaktas inte. Om man vill vara noggrann, kan man klicka på Sök nästa och sedan Ersätt och går genom alla meningar där orden förekommer. Om man är säkert att klientnamnet eller en hänvisning skrivits på samma sätt i hela dokumentet, kan man klicka på Ersätt alla.

Windows Word Sök Ersätt

 

Sök-Ersätt formateringar

I det avancerade läge (klicka på Mer), kan man även ersätta typsnitt, stycketecken, radbrytningar och mycket mer. Denna funktion är mycket användbart när man kopierar-klistrar text från t.ex. ett pdf dokument och få med för många stycketecken. I så fall kan man t.ex. skriva in i Sök fältet

^p^p

och i Ersätt fältet

^p

då ersätter man två stycketecken med ett. Om man är säkert att det inte behövs stycketecken alls i texten som man har markerat, kan man i stället skriva ett mellanslag (dvs trycka en gång på mellanslag på tangentbordet) i Ersätt fältet.

 

Lycka till!

Den här artikeln har tidigare publicerats på Dagens Juridik

 

Inga kommentarer: