fredag 5 oktober 2012

Svenska rättskällor och juridisk informationssökning

Här kommer en översikt över svenska rättskällor. Videon är främst tänkt för studenter på kursen Juridisk informationssökning som är en delmoment av Juridiska introduktionskursen (JIKen) på Stockholms universitet. Syftet med videon är att ge en grundförståelse av vilka svenska rättskällor som finns och hur de hänger ihop.

Videon är tänkt att spelas i samband med läsning av boken Finna rätt - Juristens källmaterial och arbetsmetoder, av Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep, Norstedts Juridik, 2012. Det är av ytterst vikt att studenter lär sig att förstå rättskällorna och informationssökning tidigt under studierna.2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för trevlig video och för att den publiceras för allmänheten.

Vad tycker du om dagens stora nyhet?: att SFS-databasen "Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format" har försvunnit från Internet. Den låg ju på 62.95.69.3/ och är nu bara borta! Ingen har blivit informerad, inte riksdagen: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bibliotek-startsida/Samlingar/Lagstiftning-och-forarbeten/, inte advokatsamfundet:
http://www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket/Sok-litteratur-och-information/Forfattningar-forarbeten/

dedicated hosting sa...


Short but very accurate information… Thanks for sharing this one.,A must read post!